Om Ax-Services

Viden, kompetece og løsninger

AX Services har 15 års erfaring med Microsoft Dynamics AX og XAL og yderligere 12 års erfaring fra Flyindustrien, Mobil- og data kommunikation, IT og produkt udvikling.

Gennem en årrækkes arbejde med implementering af ERP-systemer har vi stor viden og erfaring med, hvilken metode og kvalitetsstyring, der er bedst egnet for din virksomhed. Vi kender 'Best Practice' og har også forslag til, hvordan du kommer længere end 'Best Practice'.

Vi har stor fokus på grundige analyser og undersøgelse af optimeringsmuligheder, samt en helhedsorienteret tilgang, hvor nøglemedarbejdere involveres så tidligt som muligt i behov og krav analyse, opsætning og test.

Vi har stor erfaring med de nyere, adrætte (Agile) metoder med fokus på opdeling af levering/projekt i etaper, der dels gør det muligt at få gavn af investeringer hurtigt, og dels åbner for bedre dialog og læring undervejs i projektet.

Som grundlag for vore AX-Services Mobile løsninger har vi 2 stærke teknologi partnere, som er Microsoft og Motorola.Vi har desuden et netværk med stærke kompetencer, der efter behov inddrages i projekter og opgaver.

Aktuelt
Roden 54     9260 Gistrup     Tlf: 30 33 06 40     fas@ax-services.dk